ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ


 

 Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι διαταραχή της ροής της ομιλίας και χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις ήχων ή συλλαβών, παρά ολόκληρων λέξεων. Εκδηλώνεται, κυρίως, μεταξύ του 3ου και του 9ου χρόνου της ζωής. Το άτομο αναγνωρίζει τη δυσκολία και εκδηλώνει άγχος ή αντισταθμιστικές συμπεριφορές.

Η διαταραχή είναι αποτέλεσμα πολύπλοκης αλληλεπίδρασης διαφορετικών παραγόντων, που ποικίλλουν από άτομο σε άτομο, ακόμη και στο ίδιο άτομο, σε διαφορετικές περιόδους. Σήμερα, θεωρείται ότι η αιτιολογία του τραυλισμού είναι οργανική σε μεγάλο ποσοστό, με τη συμβολή γενετικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών επιδράσεων.

Το υψηλό ποσοστό αυτόματης ίασης, που παρατηρείται στο 50 έως 80 % των περιπτώσεων, δυσχεραίνει την απόφαση για την κατάλληλη στιγμή της θεραπευτικής παρέμβασης. Παράγοντες που υποστηρίζουν την εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων είναι ο βαθμός πίεσης κατά την ομιλία, ο διαταραγμένος τόνος, οι επιμηκύνσεις ή αναστολή της ομιλίας, που διαρκεί περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, και η παρουσία παραμορφώσεων του προσώπου ή κινήσεων του σώματος, που συνοδεύουν τον τραυλισμό.

Η επιλογή της θεραπευτικής προσέγγισης εξαρτάται από τη θεωρητική κατεύθυνση του ειδικού σχετικά με την αιτιολογία της διαταραχής. Οι επαγγελματίες, σε κάθε περίπτωση, υποχρεούνται να παρέχουν αντικειμενικές, αξιόπιστες εξηγήσεις, που υποστηρίζουν την εφαρμογή της μιας ή της άλλης θεραπευτικής προσέγγισης.

ΠΗΓΕΣ: Διαδίκτυο
Παπαγεωργίου Β.Α., (2005), Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων, Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη