ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

child_in_flower_field-1920x1080

Τι είναι η λογοθεραπεία;


Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

 

Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός, ο επιστημονικά καταρτισμένος για την πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση των διαταραχών της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας, που παρεμβαίνει τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο έκφρασης του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου, καθώς και σε όλες τις μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

Επίσης, είναι εκείνος ο ειδικός που μπορεί να δώσει με εγκυρότητα και αξιοπιστία απάντηση στις ανησυχίες μας, σχετικά με την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού μας, ή σε σχέση με οποιοδήποτε ανησυχία σχετική με την ομιλία, τον λόγο ή την φωνή κάποιου ενήλικα.
Εάν πρόκειται για παιδί, ο ειδικός αυτός θα παίξει μαζί του, θα κάνει μία σειρά εξετάσεων και δοκιμασιών, θα αναλύσει λεπτομερώς τον λόγο του παιδιού και την επικοινωνία του γενικότερα και θα καθοδηγήσει τον γονιό στο πώς πρέπει να δράσει. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί απλώς να τον καθησυχάσει. Σε άλλες μπορεί να ζητήσει να γίνει επαναξιολόγηση του παιδιού μετά από κάποιους μήνες. Και σε άλλες μπορεί να κρίνει απαραίτητη την έναρξη λογοθεραπευτικού προγράμματος.
Γενικότερα, ένας λογοθεραπευτής, πέρα από τις υπηρεσίες που παρέχει απευθείας στο παιδί που έχει ανάγκη θεραπείας, μπορεί:

• να συμβουλέψει την οικογένεια και το περιβάλλον,
• να παραπέμψει στον σωστό γιατρό για περαιτέρω εξερεύνηση του προβλήματος,
• να συνομιλήσει με τον παιδίατρο ή τον θεράποντα ιατρό ώστε να φτιάξουν από κοινού το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα θεραπείας
• γενικά, να κατατοπίσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, και την οικογένειά του, σε σχέση με την εκάστοτε δυσκολία.
Ο λογοθεραπευτής δηλαδή έχει και τον ρόλο του οικογενειακού συμβούλου, με χρέος να μοιράζεται τις προτάσεις του με την οικογένεια και να “βάζει όλη την οικογένεια στο παιχνίδι” της θεραπείας.

Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός, ο επιστημονικά καταρτισμένος για την πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση των διαταραχών της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας, που παρεμβαίνει τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο έκφρασης του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου, καθώς και σε όλες τις μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

Επίσης, είναι εκείνος ο ειδικός που μπορεί να δώσει με εγκυρότητα και αξιοπιστία απάντηση στις ανησυχίες μας, σχετικά με την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού μας, ή σε σχέση με οποιοδήποτε ανησυχία σχετική με την ομιλία, τον λόγο ή την φωνή κάποιου ενήλικα.
Εάν πρόκειται για παιδί, ο ειδικός αυτός θα παίξει μαζί του, θα κάνει μία σειρά εξετάσεων και δοκιμασιών, θα αναλύσει λεπτομερώς τον λόγο του παιδιού και την επικοινωνία του γενικότερα και θα καθοδηγήσει τον γονιό στο πώς πρέπει να δράσει. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί απλώς να τον καθησυχάσει. Σε άλλες μπορεί να ζητήσει να γίνει επαναξιολόγηση του παιδιού μετά από κάποιους μήνες. Και σε άλλες μπορεί να κρίνει απαραίτητη την έναρξη λογοθεραπευτικού προγράμματος.
Γενικότερα, ένας λογοθεραπευτής, πέρα από τις υπηρεσίες που παρέχει απευθείας στο παιδί που έχει ανάγκη θεραπείας, μπορεί:
• να συμβουλέψει την οικογένεια και το περιβάλλον,
• να παραπέμψει στον σωστό γιατρό για περαιτέρω εξερεύνηση του προβλήματος,
• να συνομιλήσει με τον παιδίατρο ή τον θεράποντα ιατρό ώστε να φτιάξουν από κοινού το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα θεραπείας
• γενικά, να κατατοπίσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, και την οικογένειά του, σε σχέση με την εκάστοτε δυσκολία.
Ο λογοθεραπευτής δηλαδή έχει και τον ρόλο του οικογενειακού συμβούλου, με χρέος να μοιράζεται τις προτάσεις του με την οικογένεια και να “βάζει όλη την οικογένεια στο παιχνίδι” της θεραπείας.

Αξιολόγηση και παρέμβαση χρήζουν τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές στην ομιλία, το λόγο, τη φωνή και τη μάσηση – κατάποση, νευρολογικής, εξελικτικής ή λειτουργικής αιτιολογίας. Οι διαταραχές αυτές παρεμποδίζουν τη φυσιολογική εξέλιξη του ατόμου και την επικοινωνιακή του λειτουργία. Συνήθως, έχουν σχέση με την ομιλία και το λόγο, καθώς επίσης και με την ακουστική, οπτική, γνωστική, μυϊκή, αναπνευστική και φωνητική λειτουργία και την κατάποση.

Συγκεκριμένα, οι πιο συχνές διαταραχές που χρήζουν λογοθεραπείας είναι οι:
• Διαταραχές ομιλίας: Διαταραχές άρθρωσης, Διαταραχές ροής (τραυλισμός), Δυσαρθρίες
• Διαταραχές λόγου: Αναπτυξιακή Διαταραχή Λόγου Αντιληπτικού & Εκφραστικού Τύπου (αλλιώς Ειδική Γλωσσική Διαταραχή), Φωνολογικές Διαταραχές, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία)
• Διαταραχές Επικοινωνίας: Διάχυτες Aναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός, Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας, Σύνδρομο Asperger
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα
• Βαρηκοΐα – Κώφωση
• Νοητική Υστέρηση
• Σύνδρομα: Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Landau – Kleffner κτλ
• Διαταραχές Φωνής: Εφηβοφωνία,  Δυσφωνίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή λόγω επαγγελματικών συνθηκών ή ψυχογενούς αιτιολογίας
• Σχιστίες Χειλιών – Υπερώας
• Ρινολαλίες

Κάθε παιδί μαθαίνει να μιλά με το δικό του ρυθμό. Υπάρχουν, ωστόσο, κοινά στοιχεία κατά την κατάκτηση του λόγου και της ομιλίας. Έτσι είναι δυνατόν, να δει κάποιος σε μικρή ηλικία, αν η ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου ακολουθεί την κανονική πορεία.

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια της Μόνιμης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λογοπεδικών (CPLOL), αναφέρονται στην κατάκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Ο στόχος του ερωματολογίου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς για πιθανή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Οι δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία μπορεί να επηρεάσουν την πρόοδο του παιδιού στο σχολείο και αργότερα στην επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.
Η έρευνα δείχνει ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου μπορεί να προλάβει μετέπειτα δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής (Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες).