ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι θεραπευτές του κέντρου μας Δια Λόγου Παίγνιο στον Εύοσμο – Θεσσαλονίκης, παρακολουθούν προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης για την χρήση έγκυρων διαγνωστικών εργαλείων και σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων.

Θεωρούμε πως η εξατομικευμένη παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και να ακολουθεί σύγχρονες και τεκμηριωμένες μεθόδους και τεχνικές.

Ενδεικτικά κάποια από διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο κέντρο μας είναι:

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8

Η παρούσα δοκιμασία εστιάζει στην αξιολόγηση της μορφοσύνταξης της γλώσσας, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη. Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.

Αποτελεί τη μοναδική σταθμισμένη φωνολογική δοκιμασία για την Ελληνική γλώσσα και είναι ένα κλινικό εργαλείο, απαραίτητο τόσο για τη διάγνωση προβλημάτων ομιλίας στην παιδική ηλικία όσο και για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης τους.

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά από 8-16 ετών, που μέσω της αξιολόγησης των γλωσσικών, ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων στοχεύει στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος με σκοπό την δόμηση θεραπευτικού προγράμματος.

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.

Το ΑνΟμιΛο 4 (Ανίχνευση διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρονών) δημιουργήθηκε από την ομάδα πρόληψης του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών με βάση το γαλλικό τεστ ERTL 4. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο μέσο, το οποίο επιτρέπει στον ειδικό να πραγματοποιήσει έναν γρήγορο έλεγχο της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της ροής της ομιλίας παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών

Το ΜέταΦΩΝ Τεστ είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή

Το RAVEN’S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης.

Η “Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς). Επιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο αξιολογητικό,  πολύ βοηθητικό για την οργάνωση και θέσπιση στόχων στο  εργοθεραπευτικό πρόγραμμα ενός παιδιού. Είναι ένα ερωτηματολόγιο γονέων, που μπορεί να συμπληρωθεί και από τους θεραπευτές, ή ανθρώπους που παρέχουν φροντίδα στο σπίτι και τους εκπαιδευτικούς αλλά ο σκοπός του είναι τα αποτελέσματα να κοινοποιηθούν και να γίνουν αποδεκτά από τους γονείς. Έτσι λοιπόν θεωρείται καλύτερη η συμπλήρωση από τους ιδίους μαζί με τον θεραπευτή.

Το Τεστ DTVP-2 είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο που αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών ηλικίας 4 έως 10 ετών και 11 μηνών στους τομείς της οπτικής αντίληψης, της γραφοκινητικής δεξιότητας, της αντιγραφής συμβόλων και του οπτικοκινητικού συντονισμού, διεργασιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης.

Το  Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI) αποτελεί ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ανιχνεύει οπτικοκινητικές δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακές, νευροψυχολογικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες.

Οι θεραπευτικές μέθοδοι στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί οι θεραπευτές μας είναι:

Το TEACCH αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία.

Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

Eίναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. Το πρωτόκολλο του PECS εξελίσσεται παράλληλα με την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας με την έννοια, ότι πρώτα διδάσκει στον εκπαιδευόμενο πώς να επικοινωνήσει ή ποιες είναι οι βασικές αρχές επικοινωνίας.

Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μία μέθοδος που σχεδιάστηκε για να αναπτύξει και να προωθήσει κοινωνικές και επικοινωνιακές συνθήκες σε άτομα με ελλείμματα στις παραπάνω δεξιότητες. Είναι μία εξαιρετικά ευέλικτη μέθοδος που μπορεί να προσαρμοστεί σε εξατομικευμένες ανάγκες και απευθύνεται σε ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας ή ποσοστού δυσκολίας. Βασίζεται στην αναπτυξιολογία και συγκεκριμένα στον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο το βρέφος από τη στιγμή της γέννησης χτίζει τις παραπάνω δεξιότητες, όχι μόνο του, αλλά παρέα με τους βασικούς του φροντιστές, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του

Τα SIMATA είναι μια μέθοδος παρέμβασης στην αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία.  εφαρμόζονται από το παιδί και τον θεραπευτή και σχετίζονται άμεσα με την τοποθεσία της άρθρωσης και την παραγωγή του κάθε φθόγγου. Παρέχουν εξωγενή ακουστικά, οπτικά (αναπαράσταση του φθόγγου ως προς τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του), απτικά (αγγίζουν τη θέση άρθρωσης και ακολουθούν τον τρόπο, για παράδειγμα δόνηση) και ιδιοδεκτικά (προκαλούμε αργή και παρατεταμένη άρθρωση για να προσφέρει πρόσθετη ιδιοδεκτική πληροφόρηση) ερεθίσματα στην ελληνική γλώσσα.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Σε αντίθεση, η δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι μια διαταραχή κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο και αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη, στην επεξεργασία της πληροφορίας και στη συμπεριφορά του ατόμου

Το Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας (Π.Εξ.Σ.Ε.) είναι πρόγραμμα έμμεσης θεραπείας λόγου για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που δυσκολεύονται στο λόγο και /ή την επικοινωνία. Μετακινεί την εστίαση της λογοθεραπείας από το ιατροκεντρικό στο ψυχοκοινωνικό μοντέλο, συνδυάζοντας θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας με Εστίαση στη Λύση (Solution Focused Brief Therapy, SFBT) και Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (Parent Child Interaction, PCI), γεγονός που το καθιστά θεραπεία τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας.

Φωνοθεραπεία σημαίνει θεραπευτική αποκατάσταση της φωνής από κάθε δυσκολία με την παραγωγή φωνής όπως βραχνάδα, φωνητική κόπωση, μειωμένη ένταση ή τονικό εύρος, αλλοιωμένη χροιά, δυσκολία προβολής και άλλες δυσκολίες παραγωγής ήχου λόγω μετεγχειρητικού τραυματισμού του λαρυγγικού μηχανισμού ή από νευρολογικά αίτια. Η φωνοθεραπευτική αποκατάσταση της φωνής διαφέρει ριζικά από την καλλιτεχνική φωνητική εκπαίδευση διότι έχει στόχο την θεραπευτική επαναφορά της διαταραγμένης φωνής και όχι την αισθητική απόδοση της φωνής.

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis – ABA) είναι η επιστήμη που χρησιμοποιεί τις αρχές και τεχνικές της συμπεριφοράς, της μάθησης και του κινήτρου και τις εφαρμόζει σε προβλήματα κοινωνικής σημασίας. Σκοπός είναι η βελτίωση της ζωής του ατόμου.

Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται για εξατομικευμένα κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες που δυσκολεύουν το συγκεκριμένο άτομο. Οι Κοινωνικές Ιστορίες περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό, για τη διευκόλυνση της κατανόησής του από το άτομο στο οποίο απευθύνεται.