ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8

Εικόνες Δράσης, Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας

Η παρούσα δοκιμασία εστιάζει στην αξιολόγηση της μορφοσύνταξης της γλώσσας, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.

Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη. Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.

Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης

Αποτελεί τη μοναδική σταθμισμένη φωνολογική δοκιμασία για την Ελληνική γλώσσα και είναι ένα κλινικό εργαλείο, απαραίτητο τόσο για τη διάγνωση προβλημάτων ομιλίας στην παιδική ηλικία όσο και για το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης τους.

Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά από 8-16 ετών, που μέσω της αξιολόγησης των γλωσσικών, ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων στοχεύει στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος με σκοπό την δόμηση θεραπευτικού προγράμματος.

Αθηνά Τεστ

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.

ΑνΟμιΛο

Το ΑνΟμιΛο 4 (Ανίχνευση διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρονών) δημιουργήθηκε από την ομάδα πρόληψης του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών με βάση το γαλλικό τεστ ERTL 4. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο μέσο, το οποίο επιτρέπει στον ειδικό να πραγματοποιήσει έναν γρήγορο έλεγχο της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της ροής της ομιλίας παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών

ΜέταΦΩΝ Τεστ

Το ΜέταΦΩΝ Τεστ είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή

RAVEN’S Educational CPM/CVS

Το RAVEN’S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης.

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα

Η “Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς). Επιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση.

Προσαρμογή – Πράξη – Προσέγγιση

Πρόκειται για ένα χρήσιμο αξιολογητικό,  πολύ βοηθητικό για την οργάνωση και θέσπιση στόχων στο  εργοθεραπευτικό πρόγραμμα ενός παιδιού. Είναι ένα ερωτηματολόγιο γονέων, που μπορεί να συμπληρωθεί και από τους θεραπευτές, ή ανθρώπους που παρέχουν φροντίδα στο σπίτι και τους εκπαιδευτικούς αλλά ο σκοπός του είναι τα αποτελέσματα να κοινοποιηθούν και να γίνουν αποδεκτά από τους γονείς. Έτσι λοιπόν θεωρείται καλύτερη η συμπλήρωση από τους ιδίους μαζί με τον θεραπευτή.

Τεστ DTVP-2

Το Τεστ DTVP-2 είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο που αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών ηλικίας 4 έως 10 ετών και 11 μηνών στους τομείς της οπτικής αντίληψης, της γραφοκινητικής δεξιότητας, της αντιγραφής συμβόλων και του οπτικοκινητικού συντονισμού, διεργασιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης.

Τεστ VMI

Το  Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI) αποτελεί ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ανιχνεύει οπτικοκινητικές δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακές, νευροψυχολογικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες.