ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ένας από τους κύριους στόχους της σύγχρονης ειδικής αγωγής είναι η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια τους, στο σχολείο τους και στο περιβάλλον – κοινωνία όπου ζουν με σκοπό την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και της απομόνωσης αυτών.

Προγράμματα Ειδικής Αγωγής μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά που παρουσιάζουν:

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
  • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
  • Νοητική Καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή)
  • Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
  • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
  • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Κινητικές Ανεπάρκειες
  • Δυσκολίες προσαρμογής
  • Δυσκολίες συμπεριφοράς