ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη στο χώρο της υγείας, που βελτιώνει δεξιότητες ατόμων με δυσλειτουργία στους τομείς ανάπτυξης.

Στόχος της είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου στον κινητικό, αισθητηριακό, αντιληπτικό, γνωστικό και κοινωνικό τομέα μέσω της δραστηριότητας ως θεραπευτικού μέσου.

Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τη λειτουργικότητα του ατόμου και εκπαιδεύει τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του.

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία είναι:

 • Γνωστικός-Αντιληπτικός Τομέας
  Συγκέντρωση-προσοχή, οργάνωση, χωροχρονικός προσανατολισμός, κατανόηση κτλ.
 • Αδρής κινητικότητας
  Συντονισμός άνω και κάτω άκρων, ισορροπία, οργάνωση, ενδυνάμωση, χαλάρωση.
 • Λεπτής κινητικότητας
  Λαβή μολυβιού, γραφοκινητικός συντονισμός, οπτικοκινητικός και αμφίπλευρος συντονισμός.
 • Τομέας κοινωνικών δεξιοτήτων
  Βλεμματική επαφή, κοινωνική ανταπόκριση, προσαρμοστικότητα και ακολουθία κανόνων.
 • Τομέας αυτοεξυπηρέτησης
  Δεξιότητες καθημερινής ζωής (ένδυση-υπόδηση, προσωπική υγιεινή, τουαλέτα, σίτιση).
  Επικοινωνία
 • Δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας.
  Αισθητηριακός τομέας
  Εκπαίδευση αισθητηριακών δεξιοτήτων όπου εστιάζονται σε τρεις βασικές αισθήσεις (απτική, αιθουσαία, ιδιοδεκτική). Επιτρέπει στα παιδιά να αντιλαμβάνονται, να αποτυπώνουν και να αντιδρούν σε περιβαλλοντολογικά ερεθίσματα.