ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία περιλαμβάνει τη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, επικοινωνίας και μαθησιακών δυσκολιών.

Η αξιολόγηση και αντιμετώπιση πραγματοποιούνται με εξειδικευμένες μεθόδους προσαρμοσμένες στις ατομικές ιδιαιτερότητες του παιδιού ή του ενήλικα.

Οι συχνότερες δυσκολίες που καλείται ένας λογοθεραπευτής να αντιμετωπίσει αφορούν :

  • στην άρθρωση (ανατομικές, αρθρωτικές ή/και φωνολογικές δυσκολίες).
  • στο σχηματισμό προτάσεων, τη γραμματική και το λεξιλόγιο (γλωσσική εξελικτική διαταραχή, ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI), αναπτυξιακή καθυστέρηση).
  • στην προφορική και γραπτή αφήγηση και περιγραφή.
  • στη λειτουργικότητα της επικοινωνίας (αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, νοητική καθυστέρηση, λοιπά σύνδρομα).
  • στη ροή – οργάνωση του λόγου και της ομιλίας (τραυλισμός – ταχυλαλία).

Καθώς οι παραπάνω δυσκολίες συνήθως παρουσιάζονται στην προσχολική ηλικία,το έργο του λογοθεραπευτή, χάρις στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, ξεκινάει από πολύ νωρίς (σε ηλικία 2-3 ετών) με στόχο την πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση.