ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Πρόκειται για τη συνεργασία των γονιών με τους θεραπευτές του Κέντρου. Βοηθάει στην υποστήριξη του γονεϊκού τους ρόλου με στόχο την επιτυχή διαχείριση των δυσλειτουργικών καταστάσεων στη καθημερινότητά τους με το παιδί.

Ο παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος αξιολογεί τις δυσκολίες του παιδιού καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους από την πλευρά των γονέων και δίνει συμβουλές για το πώς η οικογένεια ως σύστημα θα λειτουργήσει πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Καταδεικνύει τις συμπεριφορές και τη στάση των γονέων που ενισχύουν το πρόβλημα και προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισής του.

Πολλές φορές, μέσα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής γονέων, ανακύπτουν θέματα που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού ή έναν από τους δύο γονείς και είτε επηρεάζουν τα παιδιά είτε αποτελούν αιτία για τις ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν.