ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Η ψυχολογική υποστήριξη αφορά ατομικές συνεδρίες παιδιών, εφήβων ή ενηλίκων με τον ψυχολόγο του κέντρου μας.

Απώτερος στόχος των συνεδριών είναι  να διερευνηθούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του ατόμου ώστε να βοηθηθεί και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να τα διαχειριστεί όπως και να αλλάξει ή να τροποποιήσει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές.

Συνήθως τα παιδιά ή οι έφηβοι χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη όταν:

  • βιώνουν έντονο άγχος
  • έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με μια δόση αποτυχίας
  • αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής (σχολείο, παρέες)
  • χαρακτηρίζονται από συναισθηματική αστάθεια και ανωριμότητα με βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο
  • δυσκολεύονται να εκφράσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους
  • βιώνουν μια οικογενειακή κρίση (πένθος, διαζύγιο, μετακόμιση κτλ)
  • δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αλλαγές και νέες απαιτήσεις

Απαραίτητη θεωρείται η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το παιδί.