Διάγνωση - Θεραπεία Δια Λόγου Παίγνιο

 

 
 
Οι θεραπευτές του κέντρου μας Δια Λόγου Παίγνιο στον Εύοσμο - Θεσσαλονίκης, παρακολουθούν προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης για την χρήση έγκυρων διαγνωστικών εργαλείων και σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων.

Θεωρούμε πως η εξατομικευμένη παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και να ακολουθεί σύγχρονες και τεκμηριωμένες μεθόδους και τεχνικές.
 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικά κάποια από διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο κέντρο μας είναι:

 
• Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
• Εικόνες Δράσης, Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας
• Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
• Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης
• Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας
• Αθηνά Τεστ
• ΑνΟμιΛο
• ΜέταΦΩΝ Τεστ
• Raven’s Educational Coloured Progressive Matrices / Crichton Vocabulary Scales
• Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα
• Προσαρμογή - Πράξη - Προσέγγιση
• DTVP-2
• VMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι θεραπευτικές μέθοδοι στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί οι θεραπευτές μας είναι:

 
 • TEACCH – Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας
 • ΜΑΚΑΤΟΝ – Πρόγραμμα ανάπτυξης επικοινωνίας και λόγου
 • PECS – Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων
 • Intensive Interaction – Εντατική Αλληλεπίδραση
 • SIMATA – Signs Make me Talk
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Πεξσε – Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας
 • Λεξιπόντιξ – Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας
 • Integrated Voice Therapy – Μέθοδος Φωνοθεραπείας Voicecraft
 • ABA – Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
 • Social Stories – Κοινωνικές ιστορίες